استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا شد

استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه * سنای آمریکا انتخاب استیون منوچین را برای وزارت خزانه داری این کشور تایید کرد.

  • خبر کوتاه *

سنای آمریکا انتخاب استیون منوچین را برای وزارت خزانه داری این کشور تایید کرد. وی که ۵۳ سال دارد حمایت ۵۳ سناتور را جلب کرده است. ۴۷ سناتور عمدتا دموکرات نیز به انتصاب وی به عنوان وزیر جدید اقتصاد و دارایی آمریکا رای منفی داده اند.

وزیر خزانه داری دولت آمریکا پس از تایید توسط سنا در دفتر رئیس جمهوری این کشور در کاخ سفید سوگند یاد کرد.

استیون منوچین که یکی از چهره های مشهور وال استریت است، در سال ۲۰۰۸ و در اوج بحران اقتصادی در این کشور بانک «ایندی مک» را خریداری کرد و مخالفان وی می گویند این بانک خانه هایی را که در گرو داشت به دلیل عدم پرداخت اقساط توسط خریداران به قیمت نازل تصاحب کرده است.

مطالب مرتبط