نامزد پست آموزش و پرورش دولت ترامپ با کمک مایک پنس رای آورد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نامزد پست آموزش و پرورش دولت ترامپ با کمک مایک پنس رای آورد