فرانسوا فیون اتهامات مرتبط با رسوایی مالی مرتبط با خانواده اش را «افترایی حرفه ایی» خواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسوا فیون اتهامات مرتبط با رسوایی مالی مرتبط با خانواده اش را «افترایی حرفه ایی» خواند

فرانسوا فیون، نامزد جناح راست میانۀ فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با انتقاد از اتهامات مرتبط با رسوایی مالی مرتبط با خانواده اش، آن را «افترایی حرفه ایی» در راستای مقابله با کارزار انتخاباتی اش خواند.

فرانسوا فیون در آخرین اظهارنظر در این باره روز سه شنبه گفت: «من به تحقیقاتی که در حال انجام است اعتماد دارم و منتظر نتیجه آن هستم. اما باید بگویم تا آنجایی که به خاطر دارم در تاریخ جمهوری پنجم چنین وضعیتی هرگز پیش نیامده است؛ سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، عملیاتی حرفه ای با چنین گستردگی با هدف از میان برداشتن یک نامزد به شیوه ای غیردموکراتیک انجام می شود.»

این درحالی است که هفته نامۀ «کانارد آنشنه» (اردک زنجیری) در آخرین شماره، میزان درآمد همسر و دو فرزند فرانسوا فیون را بیش از یک میلیون یورو اعلام کرده است.

به گزارش این هفته نامه طی هشت سال دورۀ سناتوری و نخست وزیری فرانسوا فیون، پنه لوپه همسرش بعنوان دستیار پارلمانی در مجموع ۸۳۰ هزار دریافت کرده و ماری و شارل دختر و پسر فرانسوا فیون هم بعنوان دستیار پارلمانی ۸۴ هزار یورو دریافت کرده اند. علاوه بر این پنه لوپه ۱۰۰ هزار یورو از نشریه «روو دِ دو موند» به دست آورده است.

پلیس فرانسه در چارچوب تحقیقات برای روشن شدن این رسوایی دفتر کاری فرانسوا فیون در مجمع ملی را مورد تفتیش قرار داد.