ادامه جستجو برای یافتن سرنشینان قایق گردشگری در مالزی

ادامه جستجو برای یافتن سرنشینان قایق گردشگری در مالزی
نگارش از Euronews

عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان یک قایق گردشگری در آب های مالزی ادامه دارد.

عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان یک قایق گردشگری در آب های مالزی ادامه دارد. این قایق بادبانی با ۲۸ سرنشین چینی و ۳ خدمه٬ شامگاه شنبه راهی جزیره منگالوم بود که واژگون شد.

تاکنون٬ جنازه ۳ تن از گردشگران چینی پیدا شده است٬ در حالی که ۵ تن دیگر و ۱ خدمه مالزیایی همچنان مفقود هستند.

مسئول تیم جستجو٬ با اشاره به اینکه بر تعداد کشتی های تجسسی افزوده شده است ابراز امیدواری کرد که به زودی نتیجه مطلوب حاصل شود. امدادگران موفق شدند روز یکشنبه ۲۲ تن از جمله کاپیتان قایق را نجات دهند.

ناخدا گفته است که قایق بادبانی را طوفان شدید و موج های سهمگین شکسته و غرق کرده است. پلیس مالزی اعلام کرده است که درباره علت این حادثه تحقیق می کند.

مطالب مرتبط