نگاهی کوتاه به آنچه در مراسم تحلیف دونالد ترامپ گذشت

نگاهی کوتاه به آنچه در مراسم تحلیف دونالد ترامپ گذشت
نگارش از Euronews

در این ویدئو می توانید مراسم تحلیف دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا را در ۱۴۷ تماشا کنید.

در این ویدئو می توانید مراسم تحلیف دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا را در ۱۴۷ تماشا کنید.

مطالب مرتبط