درگیری در پارلمان ترکیه بر سر اصلاح قانون اساسی؛ نماینده معترض به خود دستبند زد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری در پارلمان ترکیه بر سر اصلاح قانون اساسی؛ نماینده معترض به خود دستبند زد

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه بار دیگر همزمان با بررسی لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور به صحنه مجادله و درگیری بین مخالفان و موافقان این تغییرات تبدیل شد.

اغتشاش و درگیری در جلسه پارلمان پس از آن آغاز شد که یکی از نمایندگان مستقل در اعتراض به این لایحه بیش از یک ساعت با دستبند خود را به جایگاه سخنران متصل کرده بود و حاضر به ترک جایگاه نبود.

بنا به گزارش رسانه های ترکیه دستکم دو نماینده پارلمان این کشور در جریان درگیری و اغتشاش در صحن پارلمان دچار جراحت سطحی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

پارلمان ترکیه در حال بررسی لایحه اصلاح قانون اساسی در شور دوم است و تاکنون هفت ماده از ۱۸ ماده این لایحه با اکثریت سه پنجم مورد تصویب پارلمان ترکیه قرار گرفته است.

این لایحه با ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی ترکیه، قدرت و اختیار رئیس جمهور را افزایش خواهد داد. پارلمان ترکیه هفته گذشته در هنگام بررسی این لایحه در شور اول نیز شاهد درگیری فیزیکی بین نمایندگان موافق و مخالف بود.