تیراندازی در میامی هشت مجروح برجای گذاشت

تیراندازی در میامی هشت مجروح برجای گذاشت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه تیراندازی در پارک مارتین لوترکینگ جونیور در میامی هشت مجروح برجای گذاشته است.

خبر کوتاه

تیراندازی در پارک مارتین لوترکینگ جونیور در میامی هشت مجروح برجای گذاشته است. این تیراندازی در پایان رژۀ یادبود مارتین لوترکینگ بمناسبت تولد وی بوقوع پیوسته است.

پلیس می گوید وضعیت یکی از مجروحان وخیم است. تعدادی از افراد نیز به دلیل فرار از محل حادثه و در نتیجۀ ازدحام به زمین افتاده و جراحات سطحی برداشته اند.

مجروحان این تیراندازی بین ۱۱ تا ۳۰ سال سن داشته اند. علت این تیراندازی مشخص نیست و پلیس می گوید دو نفر مظنون را در رابطه با این تیراندازی تحت بازجویی قرار داده است. دو قبضه سلاح گرم نیز در محل تیراندازی کشف شده است.

مطالب مرتبط