2017-01-15

اعتراض ساکنان مناطق زلزله زده ایتالیا به عملکرد دولت این کشور
Now playing Next