اعمال اصلاحات در پروژه ادغام شرکتهای کم چاینا و سینجنتا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعمال اصلاحات در پروژه ادغام شرکتهای کم چاینا و سینجنتا

شرکت کم چاینا، تولیدکننده محصولات شیمیایی و کمپانی سوییسی سینجنتا، فعال در همین بخش برای نهایی کردن پروژه ادغام با یکدیگر به چراغ سبز کمیسیون اروپا نیاز دارند.

پیش از این در ماه اکتبر کمیسیون اروپا از اینکه این طرح مقررات مربوط به رقابتهای تجاری بازرگانی را کاملا رعایت نمی کند ابراز نگرانی کرده بود.

اکنون دو شرکت در پروژه ادغام خود تعهدات و اصلاحاتی را لحاظ کرده اند تا موافقت مقامات اروپایی را برای نهایی شدن این طرح به دست آورند.

این پروژه ادغام باید در بازارهای بزرگ مورد تایید مقامات قرار گیرد.