شورش در زندان های برزیل بازهم قربانی گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شورش در زندان های برزیل بازهم قربانی گرفت

دست کم چهار زندانی دیگر روز یکشنبه در زندانی در شهر مانائوس در شمال برزیل به قتل رسیدند. به گزارش پلیس این کشور، به این ترتیب شمار زندانیان کشته شده در برزیل در جریان شورش در این زندان که از هفتۀ گذشته آغاز شده، به دست کم ۱۰۰ نفر می رسد.

این زندان که «ویدال پسوآ» نام دارد در ماه اکتبر بسته شده بود اما موقتا برای اسکان ۳۰۰ زندانی منتقل شده از سه زندان دیگر باز شد. تعدادی از زندانی های زندان مانائوس که محل شورش خونباری بود و منجر به مرگ دست کم ۶۰ زندانی شده بود نیز از جمله زندانیان منتقل شده به زندان ویدال پسوآ بودند.

این زندانیان از روز جمعۀ گذشته به دلیل کمبود جا و مشکلات بهداشتی مجددا دست به شورش زده و طی دو روز گذشته هفت زندانی دیگر را به قتل رساندند. همزمان، در جریان شورش دیگری که در زندان «روریما» صورت گرفت، ۳۳ زندانی در درگیری با دیگر زندانیان کشته شدند. به گزارش پلیس، تمامی این زندانیان سرهایشان از بدن جدا شده است.

به گفتۀ مقامات این شهر، ارتش کنترل زندان ها مانائوس را در دست گرفته و آرامش به این زندان ها بازگشته است. بنا به گزارش منابع دولتی، این شورش ها نتیجۀ تلاش دو مافیای بزرگ برزیل به نام های «ورمولهو» و «فامیلیا دو نورتو» است که تلاش می کنند کنترل خرید و فروش مواد مخدر و تجارت در زندان های این کشور را بعهده بگیرند.

برزیل با بیش از ۶۲۲.۰۰۰ زندانی پس از آمریکا، چین و روسیه بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است که عمدتا به جرائمی مانند قتل، خرید و فروش مواد مخدر و آدم ربایی مرتکب شده اند.