برگزاری جشن اپیفانی در شهر مادرید

برگزاری جشن اپیفانی در شهر مادرید
نگارش از Euronews

خیابانهای شهر مادرید، پایتخت اسپانیا روز پنجشنبه میزبان هزاران نفری بود که برای تماشای مراسم ویژه جشن اپیفانی، جشن ظهور و تجلی عیسی مسیح جمع شده بودند.

خیابانهای شهر مادرید، پایتخت اسپانیا روز پنجشنبه میزبان هزاران نفری بود که برای تماشای مراسم ویژه جشن اپیفانی، جشن ظهور و تجلی عیسی مسیح جمع شده بودند.

این جشن و رژه سنتی آن، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. رفت و آمد خودروهای سنگین ممنوع شده و پلیس هشتصد نیروی اضافه خود را به خدمت گرفته بود.

در اپیفانی یا روز سه پادشاه، پیروان دین مسیحیت، ملاقات سه مرد خردمند در بیت الهم با مسیح، نوزاد متولد شده را جشن می گیرند. این سه نفر از مشرق زمین برای دیدار مسیح سفر کرده بودند تا هدایای خود یعنی طلا، کُندر و مُر را به او تقدیم کنند.

برای بسیاری از اسپانیایی ها جشن اپیفانی بسیار بزرگتر و مهمتر از جشن کریسمس است.

کودکان در بسیاری از خانواده های این کشور معتقدند که هدایای سال نو را نه بابانوئل، بلکه سه پادشاه برایشان می آروند. به همین دلیل هم اغلب تا جشن اپیفانی منتظر می مانند و سپس هدایایشان را باز می کنند.

مطالب مرتبط