آگوشوف فاتح روز پنجم افریقا اکو ریس

آگوشوف فاتح روز پنجم افریقا اکو ریس
نگارش از Euronews

دیمیتری آگوشوف موفق شد مرحله پنجم از رقابتهای آفریقا اکو ریس را بدست آورد.

دیمیتری آگوشوف موفق شد مرحله پنجم از رقابتهای آفریقا اکو ریس را بدست آورد. موتورسوار روس مسیر ۴۵۷ کیلومتری بین رمزالکبیر و ریفیفا را سریعتر از بقیه طی کرد و نفر اول روز پنجم شد. اما همچنان گو تدی، موتورسوار اهل آفریقای جنوبی است که در صدر جدول رده بندی کلی این رقابتها قرار دارد.

در بخش خودروها تیری مانیالدی موفق شد پیروزی روز گذشته را تکرار کند و به این ترتیب پس از دو پیروزی در جدول رده بندی کلی همچنان دوم است اما تنها پنج دقیقه با نفر اول ولادیمیر واسیلی یف فاصله دارد.

در بخش خودروهای سنگین همچنان آندره ای کارگینف روس در صدر قرا دارد.

مطالب مرتبط