نخست وزیر سابق کوزوو در فرانسه دستگیر شد

نخست وزیر سابق کوزوو در فرانسه دستگیر شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه راموش هارادیناج، نخست وزیر سابق جمهوری کوزوو توسط پلیس فرانسه در این کشور دستگیر شد.

خبر کوتاه

راموش هارادیناج، نخست وزیر سابق جمهوری کوزوو توسط پلیس فرانسه در این کشور دستگیر شد. بازداشت نخست وزیر سابق کوزوو در پی درخواست دولت صربستان صورت می گیرد که وی را به جنایت جنگی در فاصلۀ سالهای ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ متهم کرده است.

راموش هارادیناج که یکی از فرماندهان سابق ارتش آزادیبخش کوزوو نیز هست، در سال ۲۰۱۲ در دادگاه بین المللی کیفری مورد محاکمه قرار گرفت و از اتهامات وارده تبرئه شد. دولت کوزوو از مقامات فرانسه خواسته است هرچه سریع تر نخست وزیر سابق این کشور را آزاد کنند.

به گفتۀ پلیس فرانسه، این فرماندۀ سابق ارتش آزادیبخش کوزوو روز چهارشنبه در فرودگاه شهر «بلمولهوس» در شرق فرانسه دستگیر شده است.

مطالب مرتبط