مردم سوریه، منتظر آغاز آتش بس

مردم سوریه، منتظر آغاز آتش بس
نگارش از Euronews

مردم دمشق با بیم و امید منتظر آغاز آتش بس سراسری در سوریه هستند.

مردم دمشق با بیم و امید منتظر آغاز آتش بس سراسری در سوریه هستند. دولت سوریه و اکثر گروه های مخالف دولت توافق کرده اند که خشونتها را متوقف کنند.

یکی از اهالی سوریه از تصمیم آتش بس استقبال می کند و می گوید این یک تصمیم شجاعانه است: «همه ما مردم سوریه منتظر چنین تصمیمی بودیم. این تصمیم باید دوام داشته باشد چون به نظر من خونریزی باید متوقف شود. در سرتاسر کشور.»

فرد دیگری می گوید: «آتش بس باید به معنی نجان جات انسانها باشد. این تصمیمی به سود مردم سوریه است.»

در شهر اعزاز که در اختیار نیروهای شورشی مورد حمایت ترکیه است هم مردم منتظر آغاز آتش بس هستند. اما افرادی هم هستند که از تصمیم آتش بس خشنود نیستند. مثل مردی می گوید مخالف آتش بس است: «نیروهای شبه نظامی مسلح که در آتش بس با هم متحد شده اند، در جنگ با هم متحد نمی شوند و دچار تفرقه می شوند. من مخالف آتش بس هستم. هدف ما خلاص شدن از دست بشار اسد بود اما حالا او در قدرت می ماند.»

این توافقنامه آتش بس همچون توافقنامه های گذشته شامل گروه داعش و گروه های مسلح نزدیک به القاعده از جمله جبهه فتح شام (جبهه نصرت سابق) نمی شود.

مطالب مرتبط