یورش پلیس مهاجرت بریتانیا به سالن های زیبایی ناخن

یورش پلیس مهاجرت بریتانیا به سالن های زیبایی ناخن
نگارش از Euronews

پلیس مهاجرت بریتانیا با یورش به بیش از ۳۰۰ سالن زیبایی ناخن، ۹۷ نفر را در رابطه با جرائم مهاجرتی دستگیر کرد.

پلیس مهاجرت بریتانیا با یورش به بیش از ۳۰۰ سالن زیبایی ناخن، ۹۷ نفر را در رابطه با جرائم مهاجرتی دستگیر کرد.

بیشتر دستگیرشدگان ملیت ویتنامی دارند، اما در میان آنها مهاجرانی از کشورهای هند، پاکستان، نیجریه، چین و مغولستان نیز دیده می شود.

اندی رادکلیف، از نیروی مهاجرت بریتانیا می گوید: «کارهایی که احتیاج به مهارت ندارند، یا مهارت کمی لازم دارند کسانی را که بطور غیرقانونی در بریتانیا هستند جذب می کند، ممکن است این افراد به همین منظور به بریتانیا آورده شده باشند یا هنگامی که اینجا هستند در این مسیر افتاده باشند. به همین دلیل ما با رویکردی اطلاعاتی این بخش از بازار را هدف قرار دادیم، جایی که کار غیرقانونی و استثمار نیروی کار متدوال است.»

این عملیات، بخشی از برنامه اداره مهاجرت بریتانیا برای مقابله با آنچه برده داری مدرن می خوانند، است.

در این زمینه بیش از ۶۸ کسب و کار با خطر جریمه نقدی بیست هزار پوندی به ازای داشتن هر نیروی کار غیرقانونی روبرو هستند.

مطالب مرتبط