2016-12-27

آگهی
ترامپ: شورای امنیت تبدیل به باشگاهی برای گپ زدن اعضا شده است
در حال نمایش بعدی