محاکمه فرماندار جاکارتا به اتهام توهین به قرآن

محاکمه فرماندار جاکارتا به اتهام توهین به قرآن
نگارش از Euronews

دادگاهی در پایتخت اندونزی به اتهام «کفرگویی» فرماندار مسیحی جاکارتا رسیدگی می کند.

دادگاهی در پایتخت اندونزی به اتهام «کفرگویی» فرماندار مسیحی جاکارتا رسیدگی می کند.

باسوکی جاهاجا پورناما، فرماندار جاکارتا به «توهین به قرآن» در کشوری متهم است که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. وی به برپایی این دادگاه اعتراض کرده و هیات قضات این اعتراض حقوقی را رد کرده اند.

نخستین جلسه این دادگاه روز سه شنبه در حالی برپا شد که همزمان شمار قابل توجهی از موافقان و مخالفان در برابر این دادگاه تظاهرات کردند.

مخالفان وی می گویند که فرماندار ۵۰ ساله جاکارتا برای افزایش شانس انتخاب مجددش در این مقام، از یکی از آیات قرآن سوء استفاده کرده است.

مطالب مرتبط