انیس عامری، مظنون اصلی حمله برلین در میلان کشته شد

انیس عامری، مظنون اصلی حمله برلین در میلان کشته شد
نگارش از Euronews

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد

مطالب مرتبط