نگاهی به حادثۀ حمله به بازارچه نوئل شهر برلین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاهی به حادثۀ حمله به بازارچه نوئل شهر برلین

حمله یک کامیون به جمعیت حاضر در بازارچه کریسمس شهر برلین آلمان، عصر دوشنبه ساعت ۸ به وقت محلی روی داد؛ یکی از شلوغ ترین زمانهای بازارچه، هنگامیکه غرفه ها مملو از گردشگران و مردم محلی بود.

عامل این حمله، کامیون را با چراغ های خاموش، تا حدود ۸۰ متری داخل بازارچه «Breitscheidplatz» رانده است و پس از آن کامیون را ترک کرده و به سمت پارکی در نزدیکی بازارچه فرار کرده است.

یکی از شاهدان این حادثه توانسته است او را تا دو کیلومتری محل تعقیب کند و در نهایت امکان دستگیری او توسط پلیس را فراهم آورد.

پلیس همچنین با جستجو در داخل این کامیون که شماره پلاک آن در کشور لهستان به ثبت رسیده، جسد مردی تبعه لهستان را کشف کرده است.