گروهی از یهودیان از خانه های ساخته شده در زمین فلسطینیها خارج نمی شوند

گروهی از یهودیان از خانه های ساخته شده در زمین فلسطینیها خارج نمی شوند
نگارش از Euronews

شماری از یهودیانی که در زمینهای متعلق به فلسطینیها خانه ساخته اند می گویند از دستور دادگاه عالی مبنی بر تخلیه این مناطق سرپیچی می کنند و به منطقه دیگری نمی روند.

شماری از یهودیانی که در زمینهای متعلق به فلسطینیها خانه ساخته اند می گویند از دستور دادگاه عالی مبنی بر تخلیه این مناطق سرپیچی می کنند و به منطقه دیگری نمی روند.

بر اساس حکم دادگاه عالی اسرائیل افراد ساکن این مناطق باید تا حدود ده روز دیگر آنجا را ترک کنند. دولت اسرائیل مکان دیگری را در اختیار افراد ساکن این منطقه قرار داده است اما شماری از آنها با پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند.

هزاران اسرائیلی در زمینهایی در کرانه باختری رود اردن خانه ساخته اند که مالک این زمینها فلسطینیها هستند.

حدود یک ماه قبل پارلمان اسرائیل طرح اولیه قانونی را تصویب کرد که به یهودیان اجازه می دهد در خانه های ساخته شده در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها بمانند.

گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیها از حدود دو سال قبل کاملا متوقف شده است. دولت فلسطینی ادامه شهرک سازی در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها را یکی از عوامل اصلی توقف مذاکرات اعلام کرده است.

مطالب مرتبط