برگزاری همه پرسی برای اصلاحات قانون اساسی در قرقیزستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری همه پرسی برای اصلاحات قانون اساسی در قرقیزستان

خبر کوتاه

مردم قزاقستان روز یکشنبه در همه پرسی برای تغییرات در قانون اساسی و افزایش اختیارات نخست وزیر در این کشور شرکت کردند. بیش از ۴۲ درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به این اصلاحات قانون اساسی رای داده اند.

هفتمین همه پرسی برای اصلاحات در قانون اساسی این کشور از زمان استقلال قزاقستان است.

دورۀ ریاست جمهوری آلمازبیک آتامبایف سال آینده پایان می یابد و مخالفان وی را متهم می کنند که با این اصلاحات به دنبال افزایش اختیارات خود در انتخابات دورۀ بعدی بعنوان نخست وزیر این کشور است.