مقامات بهداشتی آمریکا: سیگار الکترونیکی خطرناک است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقامات بهداشتی آمریکا: سیگار الکترونیکی خطرناک است

خبر کوتاه

مقامات بهداشتی آمریکا نسبت به خطر افزایش استفاده نوجوان از سیگارهای الکترونیکی هشدار دادند. به گفته این مقامات میزان استفاده از سیگارهای الکترونیکی بین نوجوانان دبیرستانی از سال ۲۰۱۱، ۹ برابر افزایش داشته است. این امر می تواند اعتیاد به نیکوتین و گرایش به استعمال دخانیات را افزایش دهد.