گزینه های پیش روی رئیس جمهور ایتالیا برای تشکیل دولت جدید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزینه های پیش روی رئیس جمهور ایتالیا برای تشکیل دولت جدید

در پی استعفای ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا در روز چهارشنبه احزاب این کشور در پارلمان، به برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار دارد.

پس از تقدیم استعفای آقای رنتسی به سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور دو گزینه پیش روی خود دارد. انتخاب نخست وزیر جدید و معرفی او به پارلمان جهت رای اعتماد و یا برگزاری انتخابات زودهنگام.

ماتئو رنتزی روز چهارشنبه در جلسه مقر «حزب دموکراتیک» در مورد انتخابات جدید گفت: «ما از هیچکس و هیچ چیز نمی ترسیم. بنابراین اگر نیروهای سیاسی، انتخابات جدید می خواهند. پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی باید خواسته خود را به روشنی بیان کنند زیرا همه ما مسئولیتی بعهده داریم.»

احزاب برنده رفراندوم در ایتالیا مانند جنبش پنج ستاره با رهبری بپه گریلو و همچنین حزب «لیگ شمال» خواستار برگزاری انتخابات جدید هستند.

موعد قبلی انتخابات در سال ۲۰۱۸ بود که بدلیل خواست احزاب زودتر از موعد برگزار خواهد شد.

برای برگزاری این انتخابات نیاز به تصویب قانون انتخابات در دادگاه قانون اساسی است. بنابراین رئیس جمهور از پارلمان خواسته است که جهت برگزاری انتخابات به تدوین قانون جدید بپردازند. زمان انحلال دو پارلمان از سوی رئیس جمهور هنوز مشخص نشده است بنابراین با در نظر گرفتن حداقل شش ماه از اعلام زمان انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات تا پیش از ماه مارس مقدور نخواهد بود.

از سوی دیگر با وجود قبول استعفای ماتئو رنتزی از سوی رئیس جمهور، بنظر می رسد که از او خواسته شده تا زمان تغییر قانون انتخابات و تصویب آن بعنوان نخست وزیر دولت موقت در مقام خود بماند.

نظام سیاسی ایتالیا پارلمانی است. پس از انتخاب نمایندگان، رئیس جمهور توسط نمایندگان اکثریت انتخاب می شوند. و با نخست وزیر نیز پس از معرفی شدن توسط رئیس جمهور باید از پارلمان رای اعتماد در یافت کند.