مرگ فیدل کاسترو؛ شادی و پایکوبی کوبایی ها در میامی آمریکا

مرگ فیدل کاسترو؛ شادی و پایکوبی کوبایی ها در میامی آمریکا
نگارش از Euronews

در میامی آمریکا که به هاوانای کوچک مشهور است، کوبایی های تبعیدی و آمریکایی های کوبایی تبار با شنیدن خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، شادی کنان به خیابان ها…

در میامی آمریکا که به هاوانای کوچک مشهور است، کوبایی های تبعیدی و آمریکایی های کوبایی تبار با شنیدن خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، شادی کنان به خیابان ها آمدند.

مخالفان فیدل کاسترو که بسیاری از آنها از چند دهه حکومت او آسیب دیده اند، کاسترو را دیکتاتوری می دانند که مخالفانش را به زندان انداخت و بسیاری از آنها را از کشور فراری داد.

ماریا یک کوبایی ساکن میامی می گوید: «نباید خوشحال باشم چون یک نفر درگذشته است اما او خانواده ام را از هم جدا کرد. والدینم هرگز نتوانستند دوباره کوبا را ببینید. به خاطر همین امروز من از این خبر خوشحالم.»

یکی دیگر از شرکت کنندگان در جشن درگذشت کاسترو در میامی می گوید: «آنها جشن گرفته اند زیرا می دانند که پدران و پدربزرگ هایشان از اقدامات این مرد آسیب دیده اند. امشب اینجا هیچ دو دستگی و انشقاقی وجود ندارد، همه جشن گرفته اند. همه نسل ها مرگ دیکتاتور را جشن گرفته اند.»

صدها نفر از مردم از نسل های مختلف و برخی با لباس خواب جمعه شب تا صبح روز شنبه خوشحال از درگذشت فیدل کاسترو شعار می دادند: «فیدل در جهنم، کوبا آزاد»

مطالب مرتبط