ساموئل اتوئو نیز به جمع تیم زندانیان بارسلون پیوست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساموئل اتوئو نیز به جمع تیم زندانیان بارسلون پیوست

پس از نیمار، اینبار انگشت اتهام در زمینه فساد مالی به سوی ساموئل اتوئو ستاره کامرونی سابق تیم بارسلون نشانه رفته است.

ده سال و نیم زندان و چهارده میلیون یورو جریمه نقدی، مجازاتی است که دستگاه قضایی اسپانیا به دلیل تخلفات مالیاتی و کلاه برداری در قراردادهای تجاری برای اتوئو، بازیکن کنونی آنتالیا اسپور ترکیه درخواست کرده است.

اتوئو که چهار بار در سالهای ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ به عنوان مرد سال فوتبال قاره افریقا انتخاب شد، متهم است طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ که در باشگاه بارسلون عضویت داشت درآمد حاصل از حق تصویر و قراردادهای تجاری خود را به شرکت هایی در اسپانیا و مجارستان منتقل کرده تا از پرداخت مالیات فرار کند. مدیر برنامه های اتوئو نیز در چارچوب همین پرونده متهم است و باید به همراه اتوئو برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شود.

دستگاه قضایی اسپانیا خواهان محکومیت این مهاجم کامرونی به پرداخت غرامت مالیات و جریمه آن به ارزش بیش از ۱۴ میلیون یورو است.

اتوئو پس از مسی، ماسچرانو و نیمار چهارمین بازیکن بارسلون است که به کلاهبرداری مالیاتی متهم می شود.