کنیایی ها فاتحان ماراتن آتن شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کنیایی ها فاتحان ماراتن آتن شدند

سی و چهارمین ماراتن آتن در مهد تولد آن پایتخت یونان برگزار شد. دوندگان همان مسیری را طی کردند که ۴۹۰ سال پیش از میلاد و در سال ۱۸۹۰ میلادی توسط دوندگان طی شد.

هنگامی که از ماراتن صحبت می کنیم نام دوندگان کنیایی و اتیوپیایی به ذهنمان خطور می کند. در آتن هم لوکا روتیچ کنیایی اول شد. هموطن او کیپروتو در جای دوم قرار گرفت و کیمتایی سوم شد. نفر اول ۴۲ کیلومتر را در ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه دوید.

در قسمت بانوان نانسی آرسویی باز هم از کنیا اول شد. او مسیر ماراتن را در ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه دوید و اول شد. کنزا دهمانی با ۱۵ ثانیه اختلاف در جای دوم قرار گرفت و رامپولی یونانی در مکان سوم قرار گرفت.