تظاهرات پناهجویان در پایتخت صربستان در اعتراض به بسته بودن مرزهای اروپا

تظاهرات پناهجویان در پایتخت صربستان در اعتراض به بسته بودن مرزهای اروپا
نگارش از Euronews

ده ها پناهجو در خیابان های بلگراد، پایتخت صربستان، در اعتراض به بسته بودن مرزهای اتحادیه اروپا تظاهرات کردند.

ده ها پناهجو در خیابان های بلگراد، پایتخت صربستان، در اعتراض به بسته بودن مرزهای اتحادیه اروپا تظاهرات کردند.

خواسته این پناهجویان یک چیز است: «مرزها را باز کنید» و به همین منظور بر آن هستند تا مرز کرواسی، عضو اتحادیه اروپا راهپیمایی کنند.

ابراهیم وسا، پناهجوی افغانستانی در این ارتباط گفت: «ما پناهجویان در صربستان مشکلات زیادی داریم و می خواهیم به مرز کرواسی برویم. خواسته ما ناچیز است؛ باز شدن مرز کرواسی. برای همین با پای پیاده از شهر بلگراد به مرز کرواسی می رویم.»

با گذشت چند ماه از اعمال تدابیر امنیتی در مرزهای اتحادیه اروپا و بسته شدن مسیر بالکان، هزاران پناهجو که از کشورهای درگیر جنگ و بحران خود را به دروازه های اروپا رسانده اند بی صبرانه در انتظار باز شدن مرزها هستند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این تعداد را ۶۴۰۰ پناهجو برآورده کرده، حال آنکه سازمان های غیردولتی محلی از ده هزار نفر خبر داده اند.

سال گذشته در مجموع در حدود ۵۸۰ هزار درخواست پناهجویی در صربستان به ثبت رسیده است.

مطالب مرتبط