عرضه اسکانس های ۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه ای جدید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عرضه اسکانس های ۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه ای جدید

بانک مرکزی هند برای مقابله با بازار سیاه و تقلب اسکانس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای را از گردش مالی خارج و اسکانس های ۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه ای جدیدی را عرضه کرد.

جمع قابل توجهی از مردم در شهرهای بزرگ نظیر دهلی نو، روز پنجشنبه برای دریافت اسکانس های جدید به بانک ها مراجعه کردند. در همین حال در پی بلااستفاده شدن اسکناس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای، اسکناس های ریز هم در بین مردم کمیاب شده است.

یکی از شهروندان می گوید: «کمبود بزرگی وجود دارد. ما اسکانس ریز نداریم. جیبم خالی است و همه جا کمبود اسکناس ریز وجود دارد. اگر بخواهید شیر بخرید، آنها پول شما را قبول نمی کنند. در جایگاه عرضه سوخت خودرو هم برای کمتر از ۵۰۰ روپیه باک را پر نمی کنند. اسکناس ۱۰۰ روپیه ای در بازار پیدا نمی شود. از وقت عید هم کمیاب تر شده است.»

حدود ۸۰ درصد تبادلات مالی در هند با پول نقد انجام می شود. برخی از گزارش ها حاکی است که این امر به قصد فرار مالیاتی رواج دارد. قاچاق انسان و کار کودکان در این کشور دو منبع بزرگ پول سیاه است.