نیمار، پشت میله های زندان؟

نیمار، پشت میله های زندان؟
نگارش از Euronews

نیمار مهاجم بارسلونا بدلیل قرارداد غیرقانونی با بارسلونا دادگاهی می شود و احتمال دارد محکومیت زندان نیز شامل حال او نیز شود.

نیمار مهاجم بارسلونا بدلیل قرارداد غیرقانونی با بارسلونا دادگاهی می شود و احتمال دارد محکومیت زندان نیز شامل حال او نیز شود.

دادگاهی در اسپانیا او و باشگاه بارسلونا را متهم کرده است که پیش از امضای قرارداد قانونی با آبی و اناری پوشان با دریافت چهل میلیون یورو قانع شده است تا با باشگاه دیگری وارد مذاکره نشود.

مطالب مرتبط