تخلیه اردوگاه کاله فرانسه از مهاجران زیر سن قانونی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تخلیه اردوگاه کاله فرانسه از مهاجران زیر سن قانونی

بنا بر اعلام مقامات فرانسه در روز چهارشنبه، تخلیه اردوگاه منطقه کاله در شمال این کشور از مهاجران زیر سن قانونی تقریبا رو به پایان است و حدود ۱۵۰۰ مهاجر نوجوان با اتوبوس به دیگر مراکز پذیرش مهاجران در این کشور منتقل شدند.

این روند انتقال، با آرامش انجام شده است و اگرچه برخی از مهاجران همچنان رویای رسیدن به بریتانیا را در سر داشتند، اما هیچ مقاومت جدی از سوی آنها دیده نشده است.

یکی از این مهاجران می گوید: «فرانسوی ها، پلیس و نیروهای امنیتی، یکی یکی آمدند و به ما گفتند کیف و وسایل و هرچیزی که دارید، بردارید و به داخل اتوبوس ها بروید. اما ما نمی خواهیم سوار اتوبوس ها شویم، ما می خواهیم به انگلستان برویم. فقط انگلستان و نه فرانسه.»

جابجایی این افراد در حالی انجام می شود که پاریس و لندن همچنان بر سر فرستادن برخی از نوجوانان بدون همراه به خاک بریتانیا در حال مذاکره هستند. طی دو هفته گذشته ۳۰۰ مهاجر زیر سن قانونی اجازه یافتند فرانسه را به مقصد بریتانیا ترک کنند.

صبح چهارشنبه در پاریس نشستی با حضور مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه برگزار شد تا درباره وضعیت مهاجران زیر سن قانونی بدون همراه در منطقه کاله فرانسه تصمیم گیری شود.

در پایان این نشست برنارد کازنو، وزیر کشور فرانسه گفت: «ما نمی توانیم افراد زیر سن قانونی بدون همراه را بدون محافظ و سرگردان در جاده ها رها کنیم؛ تا اینکه کاله را بدون هیچ وضعیت روشنی درباره آینده شان و صرفا از روی ترس ترک کنند. باید این را درک کنید که اینها افراد آسیب پذیری هستند. بنابراین ما باید هر کاری انجام دهیم تا آنها دوباره به مراکز پذیرش مهاجران برگردند و ما این کار را با روش هایی که داریم و با انسانیت انجام می دهیم. ما می توانیم به آنها شرح دهیم که بعد از آن چه پیش خواهد آمد.»

روز پنجشنبه نیز قرار است حدود چهارصد زن و کودک مهاجر از منطقه کاله به دیگر مراکز پذیرش مهاجران در فرانسه منتقل شوند.