انتقال شماری از نوجوانان مهاجر از حوالی «اردوگاه جنگل» فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقال شماری از نوجوانان مهاجر از حوالی «اردوگاه جنگل» فرانسه

۵۰ کودک و نوجوان مهاجر روز جمعه از حوالی اردوگاهی که در شهر بندری کاله فرانسه به «جنگل» شهرت دارد برای اسکان موقت منتقل شدند.

قرار است به زودی بین ۵۰ تا ۷۰ تن دیگر از کودکان و نوجوانانی که پیش تر از ترک اردوگاه جنگل سر باز زده بودند، از این محل منتقل شوند.

آنان از چهارشنبه، شب را در مدرسه و نیایشگاهی که مهاجران در جنوب این اردوگاه بنا کرده بودند، سپری کرده اند.

یکی از آنان که از اتباع افغانستان است می گوید: «هشت ماه است که در این اردوگاه هستم. همه دوستانم رفته اند. خواهر و دو پسر عمویم در بریتانیا هستند. بعضی ها که از اینجا رفتند کسی را در بریتانیا نداشتند. چرا من نباید به بریتانیا بروم؟.»

گلوریا یکی از داوطلبان کمک به مهاجران در کاله است که درباره شرایط زندگی کودکان و نوجوانانی که نمی خواهند جنگل را ترک کنند می گوید: «مقامات هیچ راه حلی را پیشنهاد نکرده اند. آیا اهمیتی نداشته که این کودکان کجا می خوابند؟. در جنگل؟. اینجا واقعا خطرناک است. روز گذشته در نزدیکی پل آتش سوزی بزرگی روی داد. جنگل هرگز جای کودکان نبوده و اکنون هم جایی امن برای کودکان نیست.»

دولت فرانسه تاکنون هزار و ۴۵۱ تن از مهاجرانی را که زیر سن قانونی هستند در خانه هایی جداگانه در نزدیکی اردوگاه جنگل اسکان داده و می گوید که بریتانیا نیز ۲۷۴ کودک مهاجر را به عنوان پناهجو پذیرفته است.