بیش از ۱۶۰۰ نوجوان مهاجر کاله را ترک کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از ۱۶۰۰ نوجوان مهاجر کاله را ترک کردند

تمام مهاجران زیر سن قانونی و بدون همراه، روز چهارشنبه از منطقه کاله فرانسه به دیگر مراکز پذیرش مهاجران در سراسر این کشور منتقل شدند.

به گفته مقامات فرانسه این مهاجران که شمار آنها به ۱۶۱۶ نفر می رسید، با حدود چهل اتوبوس کاله را ترک کردند.

با وجود آنکه برخی از این افراد اصرار به ادامه سفر خود به سمت بریتانیا داشتند اما در نهایت عملیات تخلیه بدون مشاهده مقاومت جدی به پایان رسید؛ موضوعی که خشنودی اعضای انجمن های فعال در امور انساندوستانه را نیز به همراه داشت.

تا کنون در مجموع حدود هشت هزار نفر از منطقه جنگل کاله به دیگر نقاط فرانسه فرستاده شده اند و روز پنجشنبه نیز قرار است حدود چهارصد زن و کودک مهاجر از این منطقه روانه دیگر مراکز پذیرش مهاجران در فرانسه شوند.