تجمع معترضان به پیمان (ستا) در مقابل پارلمان اروپا

تجمع معترضان به پیمان (ستا) در مقابل پارلمان اروپا
نگارش از Euronews

همزمان با امضای توافق (ستا) میان اتحادیه اروپا و کانادا گروهی از مخالفان این توافق درمقابل ساختمان پارلمان در بروکسل تظاهرات کردند.

همزمان با امضای توافق (ستا) میان اتحادیه اروپا و کانادا گروهی از مخالفان این توافق درمقابل ساختمان پارلمان در بروکسل تظاهرات کردند.

این تظاهرات به درگیری نیروهای گارد ویژه با معترضان منجر شد و گفته می شود ۱۵ نفر نیز بازداشت شده اند. به گفته شاهدان عینی برخی از معترضان پیش از دستگیری وارد ساختمان شده بودند.

معترضان که لباس هایی به تن داشتند که روی آنها رنگ قرمز پاشیده شده بود، شعار می دانند که این پیمان تجاری و پیمان تجاری (تی تی آی پی) که میان اتحادیه اروپا و آمریکا است را نمی خواهند.

مطالب مرتبط