توافق در بلژیک بر سر پیمان تجارت آزاد اروپا با کانادا

توافق در بلژیک بر سر پیمان تجارت آزاد اروپا با کانادا
نگارش از Euronews

دولت بلژیک روز پنجشنبه از دستیابی به توافق داخلی در این کشور بر سر امضای «پیمان تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا» خبر داد.

دولت بلژیک روز پنجشنبه از دستیابی به توافق داخلی در این کشور بر سر امضای «پیمان تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا» خبر داد.

بر اساس توافق با دولت منطقه ای جنوب بلژیک، اتحادیه اروپا از بن بست امضای «پیمان جامع اقتصادی و تجاری با کانادا» خارج می شود. پیش تر تمامی اعضای اتحادیه اروپا به جز منطقه فرانسه زبان والونی تجارت آزاد با کانادا را پذیرفته بودند.

شارل میشل، نخست وزیر بلژیک به خبرنگاران گفت: «این لحظه ای مهم است زیرا در ساعات پیش رو به پارلمان ها فرصت تصمیم گیری می دهد. بر مبنای مواضع پارلمان ها، ما اجازه خواهیم یافت که با داشتن همه توان این پیمان را با کانادا امضا کنیم.»

نتیجه آرای پارلمان های بلژیک باید پیش از امضای این پیمان تجاری، به دیگر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ارایه شود. این توافق در حالی است که همچنان مخالفان جهانی شدن بر طبل سابق می کوبند و با برپایی تظاهراتی در بروکسل باری دیگر به این پیمان اعتراض کردند.

مطالب مرتبط