افغانستان؛ دو تن از رهبران ارشد القاعده در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شدند

افغانستان؛ دو تن از رهبران ارشد القاعده در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شدند
نگارش از Euronews

دو تن از رهبران ارشد القاعده روز پنج شنبه در حمله پهپادهای آمریکایی در شمال شرق افغانستان کشته شدند.

دو تن از رهبران ارشد القاعده روز پنج شنبه در حمله پهپادهای آمریکایی در شمال شرق افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه فاروق القحطانی رهبر گروه القاعده در افغانستان و معاون او بلال عتیبی به اتفاق یک فرد سوم دیگر در این عملیات کشته شده اند.

مطالب مرتبط