وقوع زمین لرزه در مرکز ایتالیا

وقوع زمین لرزه در مرکز ایتالیا
نگارش از Euronews

خبر فوری زمین لرزه ای به بزرگی ۵ و ۴ دهم در مقیاس ریشتر چهارشنبه شب مرکز ایتالیا را لرزاند.

خبر فوری

زمین لرزه ای به بزرگی ۵ و ۴ دهم در مقیاس ریشتر چهارشنبه شب مرکز ایتالیا را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله ۶۶ کیلومتری پروجا بوده است. این رویداد دو ماه پس از وقوع زمین لرزه ای است که در پروجا حدود ۳۰۰ کشته برجاگذاشت. از تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زلزله هنوز گزارشی منتشر نشده است. این زمین لرزه در رم، پایتخت ایتالیا نیز حس شده است.

مطالب مرتبط