رکابزن اهل استونی فاتح تور دوچرخه سواری ابوظبی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رکابزن اهل استونی فاتح تور دوچرخه سواری ابوظبی شد

تانل کانگرت موفق به فتح رقابتهای دوچرخه سواری ابوظبی شد. دوچرخه سوار اهل استونی جانشین استبان چابز رکابزن مقتدر کلمبیایی شد.

دوچرخه سوار استونیایی در چهارمین روز و آخرین روز این رقابتها موفق شد بدلیل پیروزیهای سه روز گذشته به آسانی تنها با رسیدن به خط پایان قهرمان تور دوچرخه سواری ابوظبی شود.

در اسپرنیت پایانی پس از طی ۱۴۳ کیلومتر دوچرخه سواران با یکدیگر رقابت کردند و همانگونه که همگان انتظار داشتند مارک کاوندیش استرالیایی موفق شد فاتح روز چهارم و اسپرینت پایانی باشد.