خوشبینی نخست وزیر بریتانیا به روند آتی مذاکرات برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
خوشبینی نخست وزیر بریتانیا به روند آتی مذاکرات برکسیت

نخست وزیر بریتانیا هشدار داد که ممکن است مذاکرات برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا به درازا بینجامد. او در عین حال گفت کشورش مایل است عضوی از بازار واحد اروپا باقی بماند.

خانم می که برای نخستین بار پس از همه پرسی برکسیت در نشست شورای اروپا در بروکسل با حضور ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا شرکت کرده بود، گفت: «من به چالش پیش رو واقفم و می دانم لحظات دشواری را خواهیم داشت. باید چیزهایی بدهیم و چیزهایی بگیریم. اما عمیقا باور دارم اگر رویکرد سازنده داشته باشیم، همان گونه که من دارم، خروج مان بی دردسر خواهد بود و می توانیم میان بریتانیا و اتحادیه اروپا روابطِ کارآمدی برقرار کنیم با هدفِ خلق فرصت ها و نه برای ایجاد مشکلات.»

(صحبتهای)عصر دیروز با خانم مِی چطور پیش رفت؟» و او گفت: «دیروز اتفاق خاصی نیفتاد. خانم می فقط در مورد تصمیماتش توضیح داد.»

به رغم نگرانی هایی که تا پیش از این در مورد روند برکسیت وجود داشت، به نظر می رسد که نخست وزیر بریتانیا اکنون دیگر به «خروج دشوار» نمی اندیشد. «خروج دشوار» اصطلاحا به سیاستی گفته می شود که خواهان جدایی بریتانیا از بازار واحد اروپا به منظور کنترل مهاجرت در این کشور است.