پلیسی که جان یک کودک را نجات داد

پلیسی که جان یک کودک را نجات داد
نگارش از Euronews

یک پلیس ایالت تگزاس موفق شد جان پسر بچه سه ساله ای را که پس از تشنج تنفسش قطع شده بود، نجات دهد.

یک پلیس ایالت تگزاس موفق شد جان پسر بچه سه ساله ای را که پس از تشنج تنفسش قطع شده بود، نجات دهد.
این افسر پلیس که چیس میلر نام دارد به کمک تنفس مصنوعی توانست پس از چند دقیقه به این کودک جان دوباره ببخشد.

مطالب مرتبط