پناهجویان و اهالی لسبوس در اعتراض به اتحادیۀ اروپا راهپیمایی کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پناهجویان و اهالی لسبوس در اعتراض به اتحادیۀ اروپا راهپیمایی کردند

خبر کوتاه

پناهجویان در جزیرۀ لسبوس روز سه شنبه در اعتراض به وضعیت خود راهپیمایی کردند. تعدادی از شهروندان لسبوس نیز پناهجویان را در این تظاهرات همراهی می کردند. بیش از هزار پناهجوی اهل سوریه، عراق، افغانستان و ساکنان این جزیرۀ در این راهپیمایی شرکت داشتند.

پناهجویان در یونان پس از توافق اتحادیۀ اروپا و ترکیه اجازۀ ترک مرزهای این کشور را ندارند و قرار است به ترکیه بازگردانده شوند.

این توافق در ماه مارس به امضا رسیده و مهاجرانی که پس از بیستم مارس به این جزیره وارد شوند شامل این توافق می شوند. تاکنون ۵۰۰ پناهجو به ترکیه بازگردانده شده اند و دست کم ۶۰۰۰ مهاجر دیگر در اردوگاههای این جزیره در انتظار بسر می برند.