مریخ نورد اروپایی در آستانه فرود بر سیاره سرخ

مریخ نورد اروپایی در آستانه فرود بر سیاره سرخ
نگارش از Euronews

فضاپیمای اسکیاپارلی پس از اینکه با موفقیت از فضاپیمای حامل خود جدا شد، در مسیر فرود بر روی کره مریخ قرار گرفت.

فضاپیمای اسکیاپارلی پس از اینکه با موفقیت از فضاپیمای حامل خود جدا شد، در مسیر فرود بر روی کره مریخ قرار گرفت. این فضاپیمای سازمان فضایی اروپا قرار است روز چهارشنبه بر روی سطح مریخ فرود بیاید.

ماموریت این فضاپیما تصویربرداری از سطح کره مریخ و انجام اندازه گیریهای دقیق بر روی این سیاره است.

تلاش قبلی سازمان فضایی اروپا برای فرود آوردن فضاپیما بر روی سیاره مریخ در سال ۲۰۰۳ با موفقیت همراه نبود.

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

مریخ