مذاکرات بین دو شرکت شیمیایی کم چاینا و سینوکم برای ادغام

مذاکرات بین دو شرکت شیمیایی کم چاینا و سینوکم برای ادغام
نگارش از Euronews

شرکتهای کم چاینا، تولیدکننده محصولات شیمیایی با کمپانی سینوکم فعال در همین بخش مذاکراتی را با هدف اجرای یک طرح ادغام آغاز کرده اند.

شرکتهای کم چاینا، تولیدکننده محصولات شیمیایی با کمپانی سینوکم فعال در همین بخش مذاکراتی را با هدف اجرای یک طرح ادغام آغاز کرده اند.

پیشنهاد ادغام از سوی دولت چین صاحب این شرکتها مطرح شده است. هدف، کاهش تعداد شرکتهای دولتی و رقابتی تر کردن کمپانی اعلام شده است.

در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و این طرح ادغام نهایی شود حجم کلی فروش سالانه کمپانی متولد شده حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

مطالب مرتبط