رنتسی: کمک مالی به کشورهایی که پناهجوها را قبول نمی کنند باید قطع شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رنتسی: کمک مالی به کشورهایی که پناهجوها را قبول نمی کنند باید قطع شود

ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا خواستار قطع کمک های اتحادیۀ اروپا به کشورهایی در شرق اروپا شد که از پذیرش پناهجویان در کشورشان خودداری می کنند.

ایتالیا و یونان اولین مقصد هزاران مهاجری هستند که سعی می کنند خود را به اروپا برسانند و بسیاری از کشورها از جمله مجارستان از پذیرش سهمیۀ تعیین شده توسط اتحادیۀ اروپا برای پذیرش پناهجویان خودداری می کنند.

نخست وزیر ایتالیا که در پارلمان این کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: «لازم است که ایتالیا مروج یک موضع گیری سخت در قبال این دسته از کشورها باشد که پول زیادی برای بازسازی مجدد سرزمین خود می گیرند اما از عمل کردن به تعهدات خود در برابر این اتحادیه برای پذیرش مهاجران سر باز می زنند.»

ایتالیا در سال گذشته دستکم ۱۶۰ هزار پناهنده را در کشور خود پذیرفته است و بیش از ۴۶۰ هزار پناهجوی دیگر طبق تصمیم اتحادیۀ اروپا قرار است در دیگر کشورهای عضو این اتحادیه پذیرش شوند اما تعدادی از کشورها نظیر مجارستان، لهستان، چک و رومانی حاضر نیستند این مهاجران را در کشور خود بپذیرند.

کمک های اتحادیۀ اروپا به کشورهای کمتر توسعه یافتۀ شرق اروپا بخش مهمی از بودجۀ این اتحادیه را تشکیل می دهد. این بودجه که در قالب برنامه های بلند مدت اتحادیۀ اروپا قرار می گیرد بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد یورو برآورد می شود و قرار است سال آینده کمک های جدیدی برای فاصلۀ سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ در بروکسل تصویب شود.