طوفان ماتیو در ایالتهای جنوبی آمریکا قربانی گرفت

طوفان ماتیو در ایالتهای جنوبی آمریکا قربانی گرفت
نگارش از Euronews

طوفان متیو پس از بر جای گذاشتن نهصد کشته در هائیتی، ایالتهای کارولینای شمالی و جنوبی در آمریکا را نیز درنوردید.

طوفان متیو پس از بر جای گذاشتن نهصد کشته در هائیتی، ایالتهای کارولینای شمالی و جنوبی در آمریکا را نیز درنوردید.

اگرچه از قدرت این طوفان کاسته شده و از رده ۵ به ۱ کاهش یافته اما سرعت باد همچنان ۱۲۰ کیلومتر در ساعت است و تخریب زیادی در مناطق مسکونی ساحلی اقیانوس اطلس بر جای گذاشته است.

نزدیک به ۳ میلیون نفر این مناطق را تخلیه کرده اند و مقامات محلی نسبت به وقوع سیل هشدار داده اند.

این طوفان تاکنون در مناطق ساحلی میان فلوریدا تا کارولینای شمالی، دستکم یازده کشته بر جای گذاشته است. پنج نفر از کشته شدگان در فلوریدا، سه نفر در کارولینای شمالی و سه نفر نیز در ایالت جورجیا یافت شده اند.

مطالب مرتبط