مجلس لهستان لایحه ممنوعیت کامل سقط جنین را رد کرد

مجلس لهستان لایحه ممنوعیت کامل سقط جنین را رد کرد
نگارش از مسعود سالاری

سقط جنین در لهستان ممنوع و تنها در شرایط خاصی مجاز است، اما لایحه مورد بحث به منظور ممنوعیت کامل سقط جنین پیشنهاد شده بود

مجلس لهستان صبح پنج شنبه لایحه ممنوعیت کامل سقط جنین را رد کرد. از میان ۳۵۲ نماینده حاضر در پارلمان این کشور، تنها ۵۸ نفر از نمایندگان مخالف دولت به این لایحه رأی مثبت و ۱۸ نفر رأی ممتنع دادند.

این لایحه جنجالی که از سوی حزب محافظه کار حاکم پیشنهاد شده بود، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج لهستان برانگیخت. روز دوشنبه در حدود صد هزار نفر از زنان لهستانی در ورشو، پایتخت و سایر شهرها علیه این لایحه تظاهرات کردند.

سقط جنین در لهستان ممنوع و تنها در شرایط خاصی مجاز است، اما لایحه مورد بحث به منظور ممنوعیت کامل سقط جنین پیشنهاد شده بود.

مطالب مرتبط