پارلمان لهستان درباره سقط جنین تصمیم می گیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان لهستان درباره سقط جنین تصمیم می گیرد

پارلمان لهستان، بحث درباره دو پیش نویس متضاد درباره سقط جنین را آغاز کرد.

صبح جمعه پیش نویس طرحی که سقط جنین را تا هفته دوازدهم بارداری مجاز می کرد در پارلمان رد شد. احزاب مخالف دولت این پیش نویس را ارائه کرده بودند.

همزمان پیش نویس دیگری در کمیسیونهای پارلمانی مطرح شده است که، سقط جنین را تقریبا به طور کامل ممنوع می کند.

در صورت تصویب این طرح، سقط جنین در لهستان تحت هر شرایطی ممنوع خواهد شد، مگر این که در صورت ادامه بارداری، مادر با خطر مرگ روبرو باشد. در حال حاضر، سقط جنین فقط در صورتی در لهستان مجاز است که زن باردار، مورد تجاوز قرار گرفته باشد. بر اساس این طرح، آموزش روابط جنسی در مدارس نیز محدودتر خواهد شد.

این طرح از حمایت کلیسای کاتولیک لهستان برخوردار است که نهادی قدرتمند در این کشور محسوب می شود.

دولت لهستان که نگران خشم عمومی است، هنوز حمایت کامل خود را از این طرح اعلام نکرده است.

در صورت تصویب این طرح، زنانی که سقط جنین می شوند و پزشکانی که سقط جنین را انجام می دهند با مجازات تا پنج سال زندان روبرو خواهند بود.

قانون ممنوعیت کامل سقط جنین فقط در هفت کشور جهان برقرار است.

روز پنجشبه و همزمان با آغاز بحث درباره قانون سقط جنین، حامیان و مخالفان سقط جنین در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند.