تعلیق برخی مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمان جنگ توسط بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعلیق برخی مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمان جنگ توسط بریتانیا

بریتانیا اجرای برخی مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمان جنگ را به حالت تعلیق در خواهد آورد. این خبر روز سه شنبه در کنفرانس حزب محافظه کار بریتانیا در شهر بیرمنگام اعلام شد.

به این ترتیب به زودی این کشور به دلیل جرایمی که احتمالا سربازانش در جریان جنگ مرتکب می شوند در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر پاسخگو نخواهد بود.

سر مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا روز سه شنبه گفت: «بسیاری از شکایاتی که ما با آن مواجه هستیم به دلیل گسترش کنوانسیون های اروپایی حقوق بشر به میدان جنگ است. چیزی که منجر به آسیب رسیدن به سربازان ما، تضعیف عملیات نظامی و هزینه شدن پول میلیونها مالیات دهنده می شود؛ پولی که باید برای دفاع سرمایه گذاری شود.»

بریتانیا قصد دارد با تعلیق برخی مفاد این کنوانسیون در زمان جنگ، از سربازان خاطی در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر محافظت کند تا محاکماتی مانند آنچه پس از جنگ عراق روی داد و بر اساس آن لندن موظف شد ۲۳ میلیون یورو برای جبران خسارت به قربانیان پرداخت کند، تکرار نشود.

این تصمیم بریتانیا انتقاد بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.