دادگاه قاتلان بوریس نمتسف آغاز شد

دادگاه قاتلان بوریس نمتسف آغاز شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دادگاه رسیدگی به اتهامات قاتلان بوریس نمتسف، معاون نخست وزیر سابق روسیه و یکی از مخالفان ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در مسکو آغاز شد.

خبر کوتاه

دادگاه رسیدگی به اتهامات قاتلان بوریس نمتسف، معاون نخست وزیر سابق روسیه و یکی از مخالفان ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در مسکو آغاز شد. این پنج نفر که متهم هستند بوریس نمتسف را در روز بیست و هفتم فوریۀ ۲۰۱۵ به قتل رسانده اند اهل روسیه و چچن هستند.

به گفتۀ دادستان مسکو، این پنج نفر در قبال دریافت ۱۵ میلیون روبل معاون پیشین نخست وزیر مسکو را به قتل رسانده اند. دادستان مسکو می گوید این قتل توسط یک گروه سازمان یافته صورت گرفته و بر طبق تحقیقات پلیس، روسلان موخودینوف که اهل چچن است و هماهنگی های این قتل را صورت داده هنوز دستگیر نشده است.

این پنج نفر به هنگام تفهمیم اتهام خود را بی گناه دانسته است. پلیس می گوید تحقیقات صورت گرفته هنوز به روشن شدن انگیزۀ این پنج نفر از قتل معاون نخست وزیر پیشین روسیه منجر نشده است.

مطالب مرتبط