رکورد جدید چتربازان تیم ردبول

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رکورد جدید چتربازان تیم ردبول

تیم چتربازان رد بول در یک حرکت بی سابقه در حال تاب خوردن از دو بالن آویزان شدند و رکورد جدیدی در حرکات سقوط آزاد از خود بر جای گذاشتند.

آنها با یک طناب ۱۲۵ متری که از بالن فاصله داشت تاب خوردند و به سمت زمین خود را پرتاب کردند و پس از مدتی تاب بازی به سقوط آزاد از روی طناب اقدام کردند.