همه پرسی در صربسکا؛ روز نهم ژانویه همچنان جشن ملی می ماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همه پرسی در صربسکا؛ روز نهم ژانویه همچنان جشن ملی می ماند

صرب تبارهای منطقۀ خودمختار صربسکا روز یکشنبه در یک همه پرسی شرکت کردند. این همه پرسی بر سر تثبیت روز نهم ژانویه به عنوان جشن ملی در این جمهوری خودمختار برگزار شد.

به گفتۀ مقامات این منطقه بیش از ۹۹ درصد از صرب های صربسکا به پای صندوق های رای رفته و با ادامۀ روز نهم ژانویه به عنوان «روز دولت» موافقت کرده اند.

میلوراد دودیک، رئیس جمهوری خودمختار صرب های بوسنی این همه پرسی را یک پیروزی دانست و گفت: «من به همۀ آنهایی که امروز رای دادند افتخار می کنم اما باید بگویم تمام آنهایی که در این همه پرسی شرکت نکردند باید از خودشان خجالت بکشند. این همه پرسی یک نفرت یا کینه نبود، برای مردم برگزار شد و به همین خاطر اینجا اعلام می کنم همه پرسی امروز یک موفقیت بود.»

بزرگداشت روز نهم ژانویه که روز اعلام استقلال جمهوری خودمختار صربسکاست توسط صرب تبارهای بوسنی از سوی دادگاه عالی بوسنی و هرزگوین خلاف قانون اساسی این کشور تشخیص داده شده است.

مسلمانان بوسنی و هرزگوین با اعلام روز دولت بعنوان روز تعطیل و جشن ملی در منطقۀ صربسکا مخالف هستند و خواستار لغو این همه پرسی شده بودند. اتحادیۀ اروپا و آمریکا نیز از مقامات این منطقه خواسته بودند از برگزاری این همه پرسی خودداری کنند.

به گزارش مقامات صربسکا، بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر در این همه پرسی شرکت کرده اند.

اعلام استقلال جمهوری خودمختار صربسکا سه ماه پیش از آغاز جنگ داخلی در یوگسلاوی سابق صورت گرفت که به مدت سه سال طول کشید و نزدیک به ۱۰۰.۰۰۰ قربانی برجای گذاشت.